The End

چند خطی از من..

شما فقط بیننده یِ قسمت های خووب زندگی من هستید! هر چه هست از برکت خداست ..  پس قضاوت نکنید!

سرور هستم متولد 68.. دانشجوی ارشد مهندسی شبکه..

همسرم سیامک متولد 61 .. و پزشک

روزای خوب دارم؛ روزای بدم دارم.. مثل همه!

ممنونم از نگاهتون..


Designed By Erfan Powered by Bayan